Samferdsleutvalet sa ja til Nordøyvegen

Det var eit samrøystes samferdsleutval som sa ja til Nordøyvegen måndag. Etter at fylkestinget har behandla saka i desember kan det bli byggjestart i 2018.

Nordøyvegen

Nordøyvegen knyter Harøya, Fjørtofta, Skuløy/Flemsøy, Haramsøya og Lepsøya til fastlandet.

Foto: Nordøyvegen (illustrasjon)

I 2017 blir det sett av 70 millionar kroner til prosjektet. Og det er frå 2018 dei store summane skal brukast. Dette året skal budsjettet innehalde 513 millionar kroner i lån. Og dei tilsvarande tala blir på 670 millionar kroner både i 2019 og i 2020.

Dermed hamnar dei samla låneopptaka opp i over 2 milliardar kroner.

– No er det full gass for å byggje Nordøyvegen. Det er eit fantastisk prosjekt og dette er ein fantastisk dag for Møre og Romsdal, seier fylkespolitikar Frank Sve (Frp).

No skal saka opp i fylkestinget i desember.

Nordøyvegen vil gje fastlandssamband til rundt 2900 menneske og knyter om lag 10 000 innbyggjarar i Haram og Sandøy nærare saman. Vegen skal vere med på å betre konkurranseevna til næringslivet i regionen. Samstundes er målet å gjere Nordøyane til eit meir attraktivt buområde.

Siste video/lyd

Vi tok turen til Molde-treninga for å sjekke om de er klare for seriestarten mot KBK førstkommende lørdag.
Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.