Samferdsleutvalet sa ja til Nordøyvegen

Det var eit samrøystes samferdsleutval som sa ja til Nordøyvegen måndag. Etter at fylkestinget har behandla saka i desember kan det bli byggjestart i 2018.

Nordøyvegen

Nordøyvegen knyter Harøya, Fjørtofta, Skuløy/Flemsøy, Haramsøya og Lepsøya til fastlandet.

Foto: Nordøyvegen (illustrasjon)

I 2017 blir det sett av 70 millionar kroner til prosjektet. Og det er frå 2018 dei store summane skal brukast. Dette året skal budsjettet innehalde 513 millionar kroner i lån. Og dei tilsvarande tala blir på 670 millionar kroner både i 2019 og i 2020.

Dermed hamnar dei samla låneopptaka opp i over 2 milliardar kroner.

– No er det full gass for å byggje Nordøyvegen. Det er eit fantastisk prosjekt og dette er ein fantastisk dag for Møre og Romsdal, seier fylkespolitikar Frank Sve (Frp).

No skal saka opp i fylkestinget i desember.

Nordøyvegen vil gje fastlandssamband til rundt 2900 menneske og knyter om lag 10 000 innbyggjarar i Haram og Sandøy nærare saman. Vegen skal vere med på å betre konkurranseevna til næringslivet i regionen. Samstundes er målet å gjere Nordøyane til eit meir attraktivt buområde.

Siste video/lyd

- Overlever eg dette skal eg lage ein stor støttekonsert til kreftavdelinga. Det sa dirigent Svein Eiksund til legane ved Volda sjukehus etter at han for halvanna år sidan fekk konstatert ein kreftsvulst på 10 centimeter. No er han frisk og har planane klare
 Landets nyeste Pusterom for kreftpasienter opna i Kristiansund i dag. Målet er å gi pasientane eit fristed frå sjukehuset - innanfor sjukehusets veggar.
Vi skal treffe ei jente som har vald å ta utdanning til eit litt uvanleg yrke. Ho er den einaste i vårt fylke i år. Ho e ei ganske tøff jente som trives best ute i det fri.