Samferdsleutvalet sa ja til Nordøyvegen

Det var eit samrøystes samferdsleutval som sa ja til Nordøyvegen måndag. Etter at fylkestinget har behandla saka i desember kan det bli byggjestart i 2018.

Nordøyvegen

Nordøyvegen knyter Harøya, Fjørtofta, Skuløy/Flemsøy, Haramsøya og Lepsøya til fastlandet.

Foto: Nordøyvegen (illustrasjon)

I 2017 blir det sett av 70 millionar kroner til prosjektet. Og det er frå 2018 dei store summane skal brukast. Dette året skal budsjettet innehalde 513 millionar kroner i lån. Og dei tilsvarande tala blir på 670 millionar kroner både i 2019 og i 2020.

Dermed hamnar dei samla låneopptaka opp i over 2 milliardar kroner.

– No er det full gass for å byggje Nordøyvegen. Det er eit fantastisk prosjekt og dette er ein fantastisk dag for Møre og Romsdal, seier fylkespolitikar Frank Sve (Frp).

No skal saka opp i fylkestinget i desember.

Nordøyvegen vil gje fastlandssamband til rundt 2900 menneske og knyter om lag 10 000 innbyggjarar i Haram og Sandøy nærare saman. Vegen skal vere med på å betre konkurranseevna til næringslivet i regionen. Samstundes er målet å gjere Nordøyane til eit meir attraktivt buområde.

Siste video/lyd

Ny kontrakt om bygging av cruiseskip kan få stor betydning for sysselsettinga i Vard-konsernet. I løpet av første kvart blir det avgjort om dei får den viktige kontrakta vel i havn.
I dag starta Digitalradio Norge sin informasjonsturnè i Møre og Romsdal. Først ute var Kristiansund, der mange var innom med spørsmål om overgangen til DAB-radio.
Auka status for yrkesfaga er målet når det blir laga konkurranse i sveising,maskinering og bilfag.
I alt seks vidargåande skuler i Møre og Romsdal er med, og kanskje kjem en kommende norgesmester nettopp fra vårt fylke.