Samferdselspengene brukes slik

Dette skal pengene i hovedsak brukes til i Møre og Romsdal når det gjelder samferdsel.

  • Til sammen 82 millioner er satt av til å utbedre fylkesgrenssa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Hovedtiltakene er utvidelse av veibredde og utbedring av kurver og sanering av avkjørsler.
  • 75 millioner kroner er satt av til Kvivsvegen som skal gå fra Hornindal i Sogn og Fjordane til Volda i Møre og Romsdal.
  • Til E 39 Ålesund - Trondheim er det foreslått ei statlig investeringsramme på 128 millioner kroner for 2009.
  • 60 millioner i bompengemidler skal settes av til utvidelse av Krifast, med blant annet prosjektet Knutset-Høgset på E39 i Gjemnes kommune. 37 millioner kroner i statlige midler skal brukes til oppgradering av Freifjordtunnelen på riksveg 70.
  • Til riksveg 70 Brunneset - Øygarden er det ført opp 15 millioner kroner. Det omfatter bygging av tunnel og utbedring av eksisterende vei.
  • En million til den rasutsatte strekninga Opdølsstranda i Sunndal.
  • Til stamvegen E 136 Dombås - Ålesund er det foreslått ei statlig investeringsramme på 35, 5 millioner kroner for 2009.
  • Videreføre arbeidet på riksveg 64 Atlanterhavstunnelen.
  • 55 millioner til prosjektet riksveg 653 Eiksundsambandet.
  • Rassikringsmidlene skal brukes til å starte prosjektet riksveg 60 Hellesylt- Strekanetunnelen i Stranda kommune.

I tillegg blir en del mindre investeringstiltak på flere strekninger prioritert. Det vil være med hovedvekt på mindre utbedringer og bygging av gang- og sykkelveger.