NRK Meny
Normal

Samferdselsministeren: – Fortell oss hva dere vil prioritere

Samferdselsministeren møtte politikere og representanter for næringslivet i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane mandag, men ga ingen løfter.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i samtale med konsernsjefen i Ulstein-gruppen, Gunvor Ulstein.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det tre timer lange møtet som NHO i de to fylkene står bak, skjedde på Ivar Aasen hotellet i Ørsta. Bakgrunnen er arbeidet med den nasjonale transportplanen, NTP som er i full gang etter at fagetatene la frem sine anbefalinger.

Ketil Solvik Olsen ga tydelig beskjed om at den politiske ledelsen i departementet er svært godt kjent med utfordringene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. De to fylkene er heller ikke de eneste som får besøk. Samferdselsministeren reiser landet rundt for å få innspill fra politikere og næringsliv om viktige vegprosjekter i alle fylkene.

Ønsker ingen lang smørbrødliste

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen ga ingen løfter, men ba næringslivet og politikerne om å prioritere.

Foto: Trond Vestre / NRK

Derfor sa samferdselsministeren at han først og fremst ønsker å få signaler om hva som er aller viktigst i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane.

Ketil Solvik Olsen oppfordret næringslivet og politikerne om å prioritere på en klar og tydelig måte, men ga få signaler selv.

– Ikke kom med en lang smørbrødliste med alt dere ønsker å få bygget. Fortell oss hva dere vil prioritere. Dersom dere ikke forteller oss hva dere vil prioritere så blir resultatet at andre fylker i praksis kommer til å prioritere for dere, sa Ketil Solvik Olsen.

– Sett i gang prosjekter som er klare

Samferdselsministeren fikk høre hvordan forkjemperne for Møreaksen og Hafast står sammen. Konsernsjefen i Ulstein-gruppen Gunvor Ulstein som også er styreleder i Hafast, ønsker fortgang i de to fjordkryssingsprosjektene.

– Vi er enige om at Møreaksen skal komme først, deretter Hafast. Det betyr at fylkespolitikerne må være tydelige på at de prioriterer Hafast på andreplass. Men ledelsen i samferdselsdepartementet må være villig til å sette i gang de prosjektene som er klare, sa Gunvor Ulstein.

– Møreaksen og Hafast utgjør en sammenhengende verdiskapingsakse som vil utløse store verdier. Det er viktig å se på de samfunnsøknomiske effektene, ikke bare den transportøkonomiske nytten, sa Ulstein.

E39, Hemsedal og rassikring

Jan Atle Stang

Jan Atle Stang er NHO-direktør i Sogn og Fjordane.

Foto: Trond Vestre / NRK

Direktøren i NHO i Sogn og Fjordane, Jan Atle Stang, presenterte de vitkigste vegprosjektene i Sogn og Fjordane, og pekte særlig på E39, øst-vest sambandet der næringslivet i Sogn og Fjordane kjemper for Hemsedal, og rassikringa av riksveg 5 mellom Førde og Florø.

Administrerende direktør i transportselskapet Transferd, Nils Huus, argumenterte sterkt for betydninga av at riksveg 52 over Hemsedal blir valgt som en av hovedvegene mellom Vestlandet og Østlandet. Kampen står mellom Hemsedal og riksveg 7 over Hardangervidda.

– Denne vegen som blir mye brukt av langtransporten, har et stort behov for utbedring. Det er ingen tvil om at samfunnsnytten ved å satse på denne vegen er stor, sa Nils Huus.