Samde om fengsel og soningssenter

Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd står samla om Hustad fengsel og Sunnmøre soningssenter. Etter eit møte med Kriminalomsorgen Vest seier styreleiar Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd at soningsforholda ved Ålesund fengsel er uverdige. Sunnmøre regionråd krev fortgang i arbeidet med eit nytt soningssenteret på Digerneset i Skodje, men understrekar at dei ikkje ønsker at det blir så stort at Hustad fengsel kjem i fare.

Hustad fengsel
Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Flere nyheter fra Møre og Romsdal