Samarbeid skal lokke kulturturistar

Eit nytt samarbeidsråd skal få fleire kulturturistar frå inn- og utland. Regjeringa har sett ned rådet, der også lokale aktørar frå kultur- og reiseliv er med. – Dei som oppgir at kultur er viktig for val av reisemål, legg igjen meir pengar enn andre. Får vi fleire slike turistar kan fleire leve av kunst og kultur, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland

Samarbeidsrådet for kultur og reiselliv
Foto: Kulturdepartementet