Samarbeid på verdens største messe

For første gang har reiselivet og de maritime næringene samarbeid om felles stand på verdens største bransjemesse for cruise som Seatrade Global i Miami. Dette har vært med på å underbygge vår felles identitet og både turisme og begrepet "made in Norway", sier direktør for produkt- og forretningsutvikling hos Brunvoll-gruppen, Knut Andresen. Bildet viser Romsdalsdeltakerne på Seatrade Global. - Andresen nr.2 fra høyre)

Romsdalsutsendinger på Seatrade Global - verdens største bransjemesse for cruisenæringen i Miami.
Foto: Privat