Samarbeid ga resultat

– Alliansebygging er en viktig grunn til at Nordøyvegen nå står foran et endelig vedtak i Stortinget 19.juni. Det mener en av de mest markante samferdselspolitikerne i fylket de senere årene, Oddbjørn Vatne fra Senterpartiet. Nordøyvegen skal binde sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet. Vatne, som var en sterk pådriver for Nordøyvegen, mener det har vært avgjørende at fylkespolitikerne har spilt på lag.

Oddbjørn Vatne
Foto: Trond Vestre / NRK