Saktegående trafikk på Rv658

Det blir en kortvarig stenging av Ellingsøytunnelen. Dette på grunn av berging av bil etter bilstans. Som følge har det vært nedsatt hastighet på strekningen Vigra-Ålesund (riksvei 658).