Saga Trollheimen Hotell dømt til å betale ansatt lønn

En utenlandsk kvinne har ifølge Nordmøre tingrett krav på lønn fra Saga Trollheimen hotell. Kvinnen og hennes mann arbeidet som vertspar på hotellet.

Saga Trollheimen hotell

Saga Trollheimen hotell mi Rindal

Foto: Jon Storholt

Det utenlandske paret kom i kontakt med Trollheimen tidlig i 2015. Etter et møte på den franske rivieraen ble det inngått en felles arbeidskontrakt med paret.

Ifølge Nordmøre tingrett oppfyller ikke arbeidsavtalen mellom hotellet og det utenlandske paret vilkårene i arbeidsmiljøloven. Ifølge loven skal ansatte ha individuelle arbeidsavtaler, og hver enkelt ansatt skal ha selvstendig lønn.

Etter avtalen skulle begge de ansatte jobbe når det var behov. Dette kunne skje på forskjellige tider på døgnet, alt fra tilbereding av frokost til servering frem til stengetid for kvelden. Retten legger ikke avgjørende vekt på at hotelleieren vurderte dette slik at vertsparet til sammen skulle fylle en hundre prosent stilling, og at vertsparet til sammen skulle få én månedslønn.

Det er ikke sannsynliggjort at eieren gav kvinnen informasjon om dette, heter det i rettspapirene.

Ifølge dommen har eieren av hotellet forklart at den kvinnelige ansatte ikke kunne få egen lønn, fordi hun ikke hadde arbeidstillatelse eller eget skatte-id-nummer.

Nordmøre tingrett vedgår at det er flere uklare punkter i arbeidsavtalen. Men det er ikke bestridt at begge i paret var ansatt ved hotellet.

Nordmøre tingrett konkluderte til slutt med at begge i vertsparet har selvstendige krav på lønn på 18.000,- pr. måned i prøvetiden, og deretter en månedlig lønn på 24.000,- kroner.

Saga Trollheimen Hotell er dømt til å betale kvinnen en erstatning på kr 123 113,- . Hotellet må også dekke sakskostnadene på over 70 tusen kroner.

Advokat Tone Perdy Lillestøl, som representerer Saga Trollheimen Hotell, sier til NRK at hotellet foreløpig ikke har bestemt seg for om saken skal ankes.