Rute 09 tilbake i drift 15.45

Ferjesambandet mellom Hundeidvika-Festøya er tilbake i normal drift 15.45 etter tekninske problemer.