Ruster selskapet for en langvarig krise

Farstad Shipping i Ålesund er en gigant i norsk offshorenæring, men sliter som alle andre i dagens marked. Konsernsjef Karl-Johan Bakken utelukker ikke at selskapet kan bli mindre for en periode.

Karl-Johan Bakken Farstad Shipping

KONSERNSJEF: Karl-Johan Bakken i Rederiforbundets lokaler etter tirsdagens presentasjon av årsregnskapet.

Foto: Frode Berg/NRK

Fallet i oljeprisen har rammet offshorenæringen hardt, og da et av verdens største offshorerederier, Farstad Shipping, la frem tallene for 2015, viste de, ikke overraskende, et stort underskudd.

Men konsernsjef, Karl-Johan Bakken, mener regnskapet er relativt godt med forholdene tatt i betraktning.

– Det kan vi si fordi de kostnadsreduserende tiltakene vi har satt i gang fungerer. Det at vi rigger selskapet for fremtiden og får en struktur på måten vi driver på fungerer godt, og det ser vi i regnskapet for fjerde kvartal, forteller han.

MS "FAR SIRIUS" - Yard no: 810 by: VARD Langsten MS "FAR SIRIUS" - Yard no: 810 by: VARD Langsten

REDERI: Farstad Shippings skip er et kjent syn langs den norske kysten og ellers i verden.

Foto: Harald M. Valderhaug / Harald M. Valderhaug, NO-6050 V

Sa opp 26 ansatte

Selskapet har en flåte på 59 skip, hvorav sju ligger i opplag. Farstad har kontorer i Norge, Australia, Brasil og Singapore, og rundt 2100 ansatte. Mandag ble 26 ansatte ved kontoret i Ålesund sagt opp da selskapet prøver å kutte kostnader.

– Det er den negative effekten av de tiltakene som vi har måttet gå til verks med. Det er det smertefulle delen av det, å se gode, lojale medarbeidere gå hjem uten å ha en jobb å gå til. Det er det siste verktøyet vi har i kassen som vi må ty til, sier Bakken.

Han forteller at det per dags dato ikke er aktuelt å legge flere skip i opplag, men at den situasjonen kan forandre seg avhengig av hvordan aktiviteten blir på andre sokler, blant annet i Brasil.

– Vi ruster selskapet for å klare en langvarig krise i selskapet, også slik at vi er i stand til å ta godt vare på en oppgang når den kommer. Og det er også grunnlaget for de relativt kraftige grepene som vi har tatt i selskapets struktur, forteller konsernsjefen.

Vil dere bli et mindre selskap i fremtiden?

– På sikt vil vi nok ikke bli det, men i en mellomperiode kan det tenkes, mener Bakken.

Analytiker: – Veldig bekymret

Ola Beinnes Fosse i DNB Markets

BEKYMRET: Ola Beinnes Fosse er kredittanalytiker i DNB Markets.

Foto: DNB Markets

Rederiet har en gjeld på om lag 13 milliarder kroner, og kontrakter som går ut i løpet av året eller neste år holder videre liv i selskapet.

Farstad har også om lag 1,5 milliarder på bok, men kredittanalytiker i DNB Markets, Ola Beinnes Fosse, er bekymret for hvor lenge det holder.

– Når kontraktene de har med oljeselskapene går ut i år og neste år blir vi veldig bekymret for inntjeningen, sier han.