Rus i Ålesund

I Ålesund nekta ein rusa person å forlate ein utestad. Vedkomande blei i staden vist bort frå bysentrum. Seinare på natt blei ei rusa kvinne sett i arresten for brot på pålegg frå politiet.