Røykutvikling i Kristiansund

Det er melding om røykutvikling i ei bygning i Konsul Knudtzons gate i Kristiansund. Naudetatane er på veg til staden. Det er ukjent skadeomfang, opplyser politiet.