NRK Meny
Normal

Roper varsko om rømt oppdrettsørret

Ingen oppdrettere har meldt inn rømming, og Norges jeger- og fiskeforbund frykter nå for villfisken.

Åsa Fredly

BEKYMRA: Åsa Fredly, fylkessekretær i Norges jeger- og fiskeforbund sin avdeling i Møre og Romsdal, er bekymra for villfisken.

Foto: Roar Halten / NRK

Norges jeger- og fiskeforbund mener at store mengder regnbueørret er tatt i elver og vann i Møre og Romsdal. Ørreten som nå skal ha kommet i en rekke vann, bekker og elver er slett ingen fisk vi vil ha der.

Åsa Fredly, fylkessekretær i Norges jeger- og fiskeforbund, sier at regnbueørreten er en fremmedart i norsk natur.

– Den hører ikke hjemme her. Det er ulike aspekt som truer vill sjøørret og villaks. Sjøørreten kan ha lakselus er en potensiell smittekilde.

Bekymra

Regnbueørret

Regnbueørreten er en fremmedart i norsk natur.

Foto: Nævra, Arne / Nævra, Arne

Hun frykter hva som vil skje når regnbueørreten blander seg med villfisken.

– Regnbueørreten er en vårgyter. Det vil si at han går opp i elvene om våren for å gyte, og roter da i gytegropene som laksen og sjøørreten har laga på høsten. På den måten kan den ødelegge hele årsklassa for laks og sjøørret.

– Vi vet heller ikke om den rømte ørreten har noen sykdommer med seg.

Det var Tidens Krav som først omtalte denne saken, og det er ingen som har tatt ansvaret for det som antagelig er en ganske stor rømming.

– Første rapporteringa om regnbueørret kom i august. Oselva i Romsdal var den første vi fikk informasjon om. Men etter hvert har det blitt funnet flere steder i Romsdal og på Nordmøre, sier Fredly.

Også på Sunnmøre

Fredly er bekymra og sier at regnbueørreten er å finne flere steder.

– Nå har det også vist seg at det er et stort omfang av regnbueørret på Sunnmøre også, sier hun.

– Ingen oppdrettere har meldt inn rømninger?

– Nei, det er veldig skummelt. Det betyr også at det ikke blir satt inn tiltak for å fiske den ut, men det blir avhengig av frivillig innsats.

Kritiserer bransjen

Fredly sier at hun syns oppdrettsbransjen gjør for lite, og sier at oppdrettere ikke sikrer anleggene sine godt nok.

– Vi syns næringa kan være mer miljøbevisst og ta sitt ansvar i forhold til villfisk, sier hun.

Øyvind Andre Haram

Informasjonssjef Øyvind Andre Haram i Sjømat Norge.

Foto: Remi Sagen / NRK

Øyvind Andre Haram, informasjon i Sjømat Norge, sier at oppdretterne er pålagt å sende inn melding til Fiskeridirektoratet hvis de finner avvik.

– Når det er mistanke om rømning, eller når noen finner oppdrettslaks, eller i dette tilfellet regnbueørret, så går det ut beskjed til oppdretterne i området. De sjekker da anleggene sine med dykkere for å se om det finnes hull, sier Haram.

Fredly kritiserer oppdrettere for å ikke sikre anleggene sine godt nok. På det svarer Haram med å invitere Norges jeger- og fisk på messe.

– Jeg inviterer dem til å bli med på fiskerimesse i Trondheim for å vise frem den teknologien som blir brukt. Hver eneste dag jobber vi med dette. Det har vært problem med rømming tidligere, det legger vi ikke skjul på, men talla har gått kraftig ned, sier han.

Informasjonssjefen forteller også at de lanserte et miljøløfte i 2011.

Avhengig av frivillige

Nå er Fiskeridirektoratet på bana og vil ta imot prøver som Norges jeger- og fiskeforbund sender inn.

– De frivillige som vil bidra kan fiske etter regnbueørreten i vann og i sjø. Elvene er stengt, så der er det ikke lov å fiske.

Men forbundet har fått godkjennelse fra Fylkesmannen om å fiske i enkelte elver.