NRK Meny

Ropar varsko om kunstgrasbaner

Fylkesmannen i Møre og Romsdal slår fast at gummigranulat frå kunstgrasbaner kan vere ei stor kjelde til mikroplast i norske fjordar. Det skriv Romsdals Budstikke. Ifølgje avisa viser rapporten til fylkesmannen at mange baner ikkje er konstruerte for å halde på granulatet, og at dei difor bidrar til forsøpling.