Rømt oppdrettslaks

Fiskeridirektoratet ønskjer tips om rømt oppdrettslaks sør for Hitra, ved Smøla og i Aure, og i Frøyfjorden mellom Hitra og Frøya. – Funna i Frøyfjorden er fisk på 3 til 4 kilo, mens fisken lenger sør er berre halvparten så stor og må stamme frå ei rømming som ikkje er rapportert enno, seier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Ruth Lillian Kjæmpenes.