- Må uansett bygge ny tunnel

I framtida kan E 39 gå i en flytebru over til øya Sekken, og ny tunnel videre til Molde. Alternativet seiler opp som en konkurrent til Møreaksen under Tautra.

Forslag til krysning av Romsdalsfjorden

Flytebruen er tegnet som alternativ 5 i rødt. Den gule linjen er bru, mens den stiplete linjen er ny tunnel.

Foto: Rambøll / NRK

Framtidas veg mellom Ålesund og Bergsøya på Nordmøre kan få en noe alternativ løsning.

Erik Spilsberg i konsulentfirmaet Rambøll utreder på oppdrag av Statens vegvesen alternativer for E 39 i framtida og flere mulige måter å krysse Romsdalsfjorden på.

Erik Spilsberg

Erik Spilsberg i konsulentfirmaet Rambøll understreker at tanken om en flytebru bare er i startfasen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

- Det vi har sett nærmere på er en flytebru fra sørsida av fjorden, og over mot Sekken. Men om det er teknologisk mulig, gjenstår å se, sier han.

Les også:

Ei flytebru mellom Gjermundnes i Vestnes mot Sekken vil bli 3 kilometer lang. Dessuten må man ha ei kortere høgbru for å ha åpen seilingsled for skipstrafikken innover mot Langfjorden. Fra Sekken tenker man seg en tunnel under øya og videre under fjorden direkte inn til Molde.

Fortsatt bare en idé

Spilsberg understreker at de fortsatt bare ser på muligheten.

- Det har blitt gjort beregninger, og rent teknisk skal det være mulig. Men her er det sterke krefter, og det er en foreløpig usikker teknologi, sier han.

Les også:

Hvorfor en ny tunnel i stedet for å gå via Fannefjordstunnelen, som allerede er der?

- Det er helt klart et alternativ det også, sier han, men tilføyer at vi uansett kan bli nødt til å begrave dagens løsning.

- En framtidig E 39 stiller en del krav til stigning og utforming som Fannefjordtunnelen i dag ikke har. Og da må man uansett bygge en ny tunnel, sier han.

Inn i varmen igjen

For flere år siden forkastet Statens vegvesen Sekkfastalternativet. Det innebar tunnel fra Sekken under sjøen og Veøya mot Sølsnes, og derfra videre mot Molde via Fannefjordtunnelen.

Planprosjektleder Ivar-Ole Mittet vil nå ha med alle mulig alternativ når framtidig E39 skal utredes.

- Vi skal finne ut hvor vi kan krysse på best mulig. Men det er ikke sikkert at det er Sekken som blir valgt som krysningspunkt, sier han.

Han mener det er lurt å se på nye ideer, til tross for at de ikke er utredet ferdig.

- Sekken er et alternativ som har kommet opp fordi man har begynt å se på krysningsmåter som er enda mer spektakulære andre steder i Norge. Så da vil det være dumt å skrinlegge flytebru på grunn av teknologien, sier han.