Romsdal tingrett skal bestå

Romsdal tingrett skal bestå og skal få nye egnede lokaler snarest råd. Samarbeidspartia har i revidert nasjonalbudsjett sikra flertall for og gir klare signal til Domstoladministrasjonen om at tingretten skal bestå og må få formålstjenlige lokaler. Det blir ikke nytt eget tinghus, men det kan bli leide lokaler i et nytt bygg ved Fylkeshuset. Historisk har det vært jobba siden 1993 med å skaffe nye lokale for tingretten som har slitt med trange og kummerlige forhold.

Fra pressebrief om Romsdal tingrett
Foto: Gunnar Sandvik