Røkkes oljeselskap med funn

Det norske oljeselskap har gjort et oljefunn i Langfjellet-prosjektet i Nordsjøen. Selskapet, som kontrolleres av Kjell Inge Røkke, tror det inneholder mellom 24 millioner og 74 millioner fat olje. «Rettighetshaverne vil vurdere funnet med tanke på en mulig utbygging sammen med andre funn i området», heter det i en børsmelding onsdag morgen.