Roald Ytterdal ny styreleiar

Stiftelsen Kjell Holm i Ålesund har fått ny styreleiar, melder dei i ei pressemelding. Ørnulf Opdahl, styreleiar gjennom 11 år, går av som leiar, men held fram som styremedlem. Marianne Roald Ytterdal tek over som styreleiar. Kjell Skorgevik blir nestleiar, medan Linda Strand Kjerstad er nytt styremedlem, melder Stiftelsen Kjell Holm i ei pressemelding.