Risikerer stor lærarmangel i 2021

Noreg risikerer å mangle 10 000 lærarar etter 2021, og næmare hundre tusen elevar kan mangle kvalifiserte lærarar. Det gjer at det må utdannast fleire som ynskjer å bli i yrket. Korleis ein skal auke rekrutteringa til læraryrket er hovudtema på eit seminar som avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL) og Kontor for samfunnskontakt (KFS) arrangerer ved Høgskulen i Volda i dag.

Høgskulen i Volda
Foto: Brede Røsjø / NRK