Hopp til innhold

– Viktig å synliggjøre ringvirkningene

Torsdag besøkte LO-leder Gerd Kristiansen landanlegget på Nyhamna.

LO Gerd Kristiansen

Økonomiprofessor Arild Hervik drøftet ringvirkningene av Nyhamna og petroleumsnæringen med LO-leder Gerd Kristiansen.

Foto: Gunnar Sandvik

LO-sjef Gerd Kristiansen snakket om petroleumsnæringens betydning for Norge på Høgskolen i Molde torsdag.

– Petroleumsnæringa er en veldig stor andel av nasjonalbudsjettet vårt. Det er faktisk slik at en tredjedel av inntektene våre kommer derfra, sier Kristiansen.

– Jeg syns det er viktig at den norske befolkning er oppmerksomme på hvilke ringvirkninger vi egentlig har av denne næringen. Jeg tror ikke at vi tenker over det i hverdagen, sier LO-lederen.

Kristiansen har lenge ønsket å fokusere på ringvirkningene av olje- og gassvirksomheten. Ormen Lange-prosjektet har hatt stor økonomisk betydning for bedrifter både lokalt og nasjonalt. Blant annet gir prosjektet 700 årsverk lokalt, skriver Rbnett.no.

– Det har gitt lokale bedrifter mulighet til å utvikle seg, både når det gjelder tjenester og produkter, sier Kari Hoset Ansnes, som er LOs distriktssekretær i Møre og Romsdal.

Vær tålmodig

Ut ifra det Kristiansen fikk presentert onsdag så tenker hun at alle miljøer som utvikler petroleum, og gjør seg klar til utvinning, må bruke god tid.

– Det tar tid før man ser effekt av oljevirksomheten, sier LO-lederen.

Men for at oljevirksomheten skal utvikle seg så må norske myndigheter stille krav til næringa, mener Kristiansen.

– Ressursene skal benyttes av hele befolkningen. Det betyr at myndighetene har en mulighet til å stille strengere krav hvis de vil.

Lykkes ikke nok

Kristiansen tror at prosjektene som har gått til utenlandske aktører ikke har lyktes nok, og at norske verft kunne håndtert dette bedre.

– Jeg tror at de har lyktes delvis. Det ser vi på ringvirkningsanalysene nå. Men jeg tror at det kan bli mye bedre, sier hun.