Rindal

Fire parti stiller liste i Rindal. Hanne Tove Nerbu Baalsrud fra Senterpartiet er ordfører. Baalsrud stiller til gjenvalg.

  • Senterpartiet var det største partiet i Rindal ved kommunevalget med en oppslutning på 52,2 prosent.
  • Rindal er en av de to kommunene i Møre og Romsdal der et parti har hatt rent flertall i kommunestyret etter valget i 2003. I Rindal var det Senterpartiet.
  • Lederen i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Jon Ole Aspli, stiller som ordførerkandidat for AP.
  • Ola T. Heggem var ordfører frem til høsten 2005 da han ble statssekretær i landbruksdepartementet. Heggem som var ordfører i perioden 1992-2005, stiller ikke til gjenvalg.
  • Senterpartiet har hatt ordføreren i Rindal siden 1960-tallet med unntak av perioden 1971-73 da Rikard Olsvik fra Arbeiderpartiet var ordfører.

2003-2007: Senterpartiet har ordføreren (Hanne Baalsrud). Partiet har rent flertall i kommunestyret.

Dagens kommunestyre:

Sp: 9
Ap: 5
H: 2
KrF: 1

Valglister 2007:

Senterpartiet:

1. Hanne Tove Nerbu Baalsrud 1961
2. Oddvar Evjen 1939
3. Ola Inge Svinsås 1982
4. Ann Elin Hess Brønstad 1959
5. Ola Syrstad 1971
6. Gerd Eva Løkås 1972
7. Lars Jakob Løset 1981
8. Berit Storholt Flåtten 1980
9. Kari Bence 1964
10. Arild Haugen 1969
11. Ola Almberg 1965
12. Jon Erik Grøset 1976
13. Wenche Mykkelgård 1967
14. Tore Landsem 1954
15. Ola G. Bjørnås 1973
16. Petter Baalsrud 1959
17. Kirsti Barbo Landsem 1960

Kristelig Folkeparti:

1. Elsa Jensvold 1960
2. Silje Aandstad 1980
3. Eldar Nikolai Almli 1987
4. Synnøve Bjørndal 1959
5. Harald Helgetun 1946
6. Anne Kari Bagøien Møkkelgård 1970
7. Lene Gåsvatn 1963
8. Ingvild Krogh Helgetun 1977
9. Arvid Koksæter 1938

Høyre:

1. Kaj Troelsen 1945
2. Nils E. Bakken 1973
3. Ola Løseth Bakken 1973
4. Romund Korshamn Bakken 1982
5. Sivert Granmo 1948
6. Gjertrud Kvam 1954
7. Rune Løfald 1973
8. Ingrid Kvam Moen 1972
9. Bjarte Rindal 1968

Arbeiderpartiet:

1. John Ole Aspli 1956
2. Line Flåtten Rise 1980
3. Leif Ove Grytbakk 1961
4. Marie Løfald Hønsvik 1984
5. Arnfinn Eriksen 1948
6. Bente Jonli 1968
7. Åge Jonli 1969
8. Elin Randahl Vullum 1973
9. Morten Jonli 1978
10. Siri Dalsegg 1967
11. Per Kobbeltvedt 1950
12. Camilla Hyttebakk 1977
13. Irene Karlstrøm 1988
14. Erlend Romundstad 1985
15. Marit Nergård 1978
16. Ola Eirik Bolme 1965
17. Minny Romundstad 1953

 

Siste video/lyd

Distrikta kjem til å tape på den nye politireformen. 
Det meiner pensjonert lensmannsbetjent Johan Arnt Overøye. 
Med over 20 års erfaring frå ulike jobbar i politiet kjenner han etaten godt...
Ein drøy månad før seriestart, reiste i dag Kristiansund stadion si første lysmast godkjend for eliteserien. 
Tida er knapp, men klubben lovar å ha heimearenanen klar til seriestart mot Molde 1.april
I dag starta bygginga av den første Hurtigruta på Kleven verft. No venter eit stort arbeid. Konsernsjef i Hurtigruten føler seg trygg på at dei kjem til å få byggje fire ekspedisjonsskip ved Kleven.