Riksantikvaren verner sundbåten «Rapp»

Siden 1958 har sundbåten «Rapp» tøffet mellom øyene, eller landene, i Kristiansund. Sundbåten er karakterisert som «byens hjerte», og historien går helt tilbake til 1875. Nå har Riksantikvaren vedtatt vern av «Rapp».

Sundbåten Rapp

Rapp ble bygget i 1958 og gikk i rutetrafikk til 2014.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Kristiansund består av øyer. Det er Nordlandet, Innlandet, Kirklandet og Gomalandet, som omkranser en av Norges vakreste havner. Og på kryss og tvers i dette havnebassenget går Sundbåten.

Etter hvert som bilismen skjøt fart gikk trafikken med Sundbåten ned noen år. Men med mer fokus på kollektivtrafikk og entusiasme for dette innslaget i bybildet, har trafikken økt de siste årene.

– Jobbet mye for dette

Entusiasmen for Sundbåten er stor og for den eldste i drift, «Rapp», er det organisert en egen venneforening. Og medlemmene der er strålende fornøyde med at «Rapp» har fått vernestatus.

– Dette har vi jobbet mye for. Nåløyet er trangt, sier Sindre stabel Kulø i «Rapp»s venneforening.

Eskild Berntsen og Sildre Stabel Kulø

Eskild Berntsen og Sindre Stabel Kulø i Foreningen for Sundbåten Rapp.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Venneforeningen har lagt ned et stort arbeid i vedlikehold. De hakker bort rust, de grunner og de maler. Og de får detaljene til å skinne.

Vi har jobbet mye med å tilbakeføre båten til slik den var i 1958, sier Eskild Berntsen.

– Viktig samferdselshistorie

Møre og Romsdal er et fylke som er oppdelt av fjorder og fjell. Det har satt store krav til organiseringen av kollektivtransporten. Noe er tatt vare på, som en rekke eldre busser og en ferje. Men sammenlignet med andre fylker har Møre og Romsdal tatt vare på få kulturminner fra transportsektoren.

– Derfor er det viktig at «Rapp» har fått vernestatus. Det er merkelig at vi har tatt vare på så få båter. Både nord og sør for oss har det kanskje vært større kultur for å verne både passasjerbåter og bilferjer, sier Terje Holm i Foreningen for Sundbåten Rapp.

«Rapp» var i vanlig drift til 2014 og er den Sundbåten som har vært i drift over lengst tidsperiode.

Nå håper vi at vi skal få beholde den som en del av bybildet i lang tid fremover. Den kan brukes i forbindelse med arrangement og skal ligge godt synlig ved Piren i Kristiansund, sier Terje Hom.