NRK Meny
Siv Jensen
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Revidert nasjonalbudsjett 2017 MR

Oppsummert

Torsdag la finansminister Siv Jensen fram Revidert nasjonalbudsjett for 2017. Dette er regjeringa sitt forslag til korleis statsbudsjettet bør endrast. Her får du oversyn over sakene som gjeld Møre og Romsdal

 • Politiets lønssentral Kristiansund

  Det er i statsbudsjettet 2017 bevilget 20 mill. kroner til overføring av politiets lønn- og regnskapstjenester til Kristiansund. Regjeringen har senere besluttet at deler av lønnsoppgavene i politiet skal overføres til Direktoratet for økonomiforvaltning i Stavanger, tilsvarende om lag 20 årsverk.

  Regjeringen mener at en slik overføring av oppgaver vil gi en samlet mer effektiv ressursbruk.

  Til dekning av ytterligere omstillingsutgifter knyttet
  til lønnstjenestene i politiet i 2017 foreslås det å øke bevilgningen med 36,8 mill. kroner.

 • Enklare å få lån

  Regjeringa vil gjere det enklare for nystarta vekstbedrifter å få lån.

  - Vi vil legge betre til rette for at nye og innovative bedrifter kan få finansiering, slik at dei kan vekse, skape arbeidsplassar og bidra til verdiskaping, seier næringsminister Monica Mæland.

  Små og mellomstore bedrifter kan få innovasjonslån frå Innovasjon Noreg. Regjeringa foreslår nå å auke Innovasjon Noregs ramme for innovasjonslån med 300 millionar kroner. Det betyr at Innovasjon Noreg kan låne ut meir pengar til bedrifter.

  Forslag inneber at Innovasjon Noreg årleg kan låne ut 1,2 milliardar kroner til innovative vekstbedrifter og nystarta bedrifter.

  Regjeringa vil også gjere det enklare for bedrifter å få lån i private bankar. Ho foreslår derfor å doble Innovasjon Noreg si ramme for garantiar, frå 40 millionar kroner til 80 millionar kroner.

  Regjeringa sitt forslag er ei følge av to avtaler mellom Innovasjon Noreg og Det europeiske investeringsfondet.

 • Reduksjon for Kystvakta

  Regjeringen foreslår å redusere driftsutgiftene til Kystvakta med 118,9 millioner kroner. Dette skjer blant annet for å få råd til operativ testing og evaluering av kystvakt- og fregatthelikoptere.

  En del av Kystvaktens oppgaver overflyttes til Sjøforsvaret.

  Kystvakta og politibåten i Ålesund
  Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK