– Voldtektene ble grovere og grovere

Den 18 år gamle kvinnen beskriver en barndom preget av frykt, angst og seksuelle overgrep.

Dommere i Romsdal Tingrett

Meddommere Hans Johansen og Sigrun Nelly Vevang skal sammen med tingrettsdommer Oddne Hansen vurdere skyldspørsmålet i tiltalen.

Torsdag forklarte den nå 18 år gamle kvinnen hva hun mener skjedde mellom henne og halvbroren. Jenta fortalte at halvbroren allerede i 2003, da hun var åtte år gammel, begynte å stryke henne.

Over tid utviklet dette seg fra kiling til at han tvang søsteren til å kle av seg. Etter hvert kledde også broren av seg, og det som startet som kiling av søsteren utviklet seg over tid til grove voldtekter, ifølge tiltalen.

Statsadvokaten har tiltalt broren for brudd på straffelovens paragrafer 192 og 195:

§ 192. Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det legges vekt på om fornærmede var under 14 år.

§ 195. Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 3 år.

De alvorlige overgrepene startet ifølge tiltalen da kvinnen var 12 år gammel. I en periode på circa to år gjennomførte broren grove seksuelle overgrep mot halvsøsteren. Overgrepene skal ha skjedd på rommet til broren i familiens kjeller.

I går møtte kvinnens mor i Romsdal tingrett. Hun måtte svare for påstander om vold, trakassering og trusler mot sin egen datter.

Les saken: En oppvekst med vold og trusler

Les saken – Forsøkte å være en god mor

Les saken – Moren bør i fengsel i ett år

Kjempet mot

Romsdal tingrett, Magne Nyborg

Statsadvokat Magne Nygård er aktor i saken mot en 21-åring som er tiltalt for voldtekt av søsteren.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

18-åringen forteller at hun kjempet mot halvbroren. Men at hun til slutt gav opp.
– Jeg slo, sparket og gråt og ba han slutte. Men han holdt meg tilbake med makt, forklarte søsteren i retten.

Kvinnen forteller om en barndom der hun levde i konstant frykt. Overgrepene fra halvbroren kunne skje én til to ganger i måneden.

– Voldtektene ble grovere og grovere for hver gang. Jeg følte meg utrygg hele tiden, fortalte jenta.

Etter voldtektene måtte den nå 18 år gamle kvinnen på badet, der hun kastet opp og vasket seg kraftig.

I retten forklarte hun at hun utviklet et stort hat mot broren, og at hun ønsket å drepe han.

Erkjente ikke straffskyld

Romsdal tingrett

Det er en tragisk familiesak som nå rulles opp i Romsdal tingrett.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

21-åring erkjente ikke straffskyld ved starten av dagens rettsforhandling. Senere torsdag skal den tiltalte gi sin forklaring.

Mannen var 15 og 16 år, da voldtektene skal ha skjedd. Forsvarer i saken er advokat Erling Hagerup.

Aktor er statsadvokat Magne Nygård, mens Tone Nilsen Skålvik er bistandsadvokat for den 18 år gamle kvinnen. Dommer i saken er Oddne Hansen.