Resultat skolebidragsindikatoren

En av fem skoler i landet gir elevene i grunnskolen for dårlig undervisning, viser ny undersøkelse fra Kunnskapsdepartementet. I 8.–10. trinn skoleåret 2017/2018 ligger 15 prosent av skolene i Møre og Romsdal under landssnittet. For 5.–7. trinn gjelder dette 22 prosent av skolene, mens tallet er 19 prosent for skolene 1.–4. trinn. Det indikatoren viser, er hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes resultater. Tallene er justert for foreldrenes utdanning, inntekt og innvandrerbakgrunn og elevens tidligere resultater.