Hopp til innhold

Rekordmange søkere

Etter rekordmange søknader, har Ungdomspanelet fordelt ungdomsmidlene på 125 000 kroner, skriver Møre og Romsdal fylkeskommune. Av 39 søknader, var det 13 som fikk midler. Tilskuddet blir gitt til prosjekt som stimulerer ungdomsengasjement i fylket og skal gå til alternative ungdomsaktiviteter som ellers ikke får støtte fra det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.

Gjemnes ungdomsklubb har fått det største beløpet. 18 600 kroner til å bruke på utstyr til klubben. Det er også gitt penger til bygging av paintballbane i Kristiansund og mobil hinderløpye i Molde.