Rekordfangst: Tok 37 hvaler på ni døgn

Fangsten pågikk i ni døgn. I løpet av disse døgnene tok «Fiskebank 1» 37 hvaler. Det er ny rekord for hvalfangstskuta fra Smøla.

Fiskebank 1

«Fiskebank 1» tok mesteparten av hvalene i området sør for Svalbard.

Foto: Svein Hugo Torset Reitan / Fiskebank

Mandag kveld la «Fiskebank 1» til kai i Vikan på Smøla. Turen hadde startet ved Bjørnøya og fortsatte til områdene sør for Svalbard. Og det var i områdene ved Svalbard at fangstrekorden ble satt.

– Vi har ikke vært så langt unna tilsvarende fangst tidligere. Vi tok 35 hvaler på omtrent samme tid i fjor. Vi skal ikke klage på de to siste sesongene, sier skipper Svein Hugo Torset Reitan.

Det var lokalavisa Nordvestnytt som meldte om fangstrekorden først.

Fiskebank 1

Hvalkjøttet må legges på dekk til avkjøling i et døgn før det kan legges på is.

Foto: Svein Hugo Torseitaet Reitan

Dyktige fangstfolk

I lokalavisa Nordvestnytt forteller skytter Karsten Reitan at han aldri har vært med på lignende forhold tidligere. Reitan skjøt sin første hval i 1965, altså for over 50 år siden.

Ifølge mannskapet på «Fiskebank 1» er det mye hval i området. Værforholdene har vært bra, og mannskapet er godt drillet i rutiner og teknikker. Dette er nøkkelen til en vellykket fangst, sier de.

– Det er en kombinasjon av flere faktorer. Det har vært bra forhold og det er mye hval i sjøen. Og vi har et godt mannskap. Ting fungerer bra, sier Svein Hugo Torset Reitan til NRK.

– Hardt arbeid

Ifølge avisa Nordvestnytt er det ikke mye utstyr som skal til for å gjennomføre en vellykket hvalfangst. Gode øyne, et blikk for å finne hvalen, treffsikre skyttere, hvasse kniver og ikke minst sterke armer og bein må til for å gjennomføre fangsten på en effektiv måte.

Vante hvalfangere bearbeider en fanget hval på om lag en time. Dersom det skytes en ny hval før den forrige er ferdig flenset, henges denne opp i påvente av at alt blir gjort klart til flensing av en ny.

Dette er til tider ganske hardt arbeid, ifølge Svein Hugo Torset Reitan.

– Det merkes. Det blir mye arbeid på seks mann, sier han.

– All kapasitet utnyttet

På denne turen har «Fiskebank 1» tatt i bruk all kapasitet de har tilgang til under en tur til områdene ved Svalbard. Det gjelder både lastekapasitet og mannskapsressursene.

– Vi har stort sett utnyttet alt som er av kapasitet på båt og mannskap. Kjøttet må ligge til kjøling på dekk ett døgn før det kan ises ned. Dermed blir det begrensning på både plass og arbeidskraft.

– Nå er det opp til kjøperne

Den norske hvalfangstsesongen ble satt i gang 1. april. 22 hvalfangstskuter har meldt seg på årets hvalfangst. Ved inngangen til ny hvalfangstsesong ble det satt en kvote på 880 dyr i 2016. I fjord ble det fanget 660 vågehval av norske hvalfangstskuter.

Etter hvert som fangsten utvikler seg, blir det satt en sluttdato for den norske hvalfangsten. Etter alle solemerker blir dette i august eller september.

– Nå er det opp til kjøperne om vi skal fangste mer. Det er markedet som setter begrensningene på om vi skal fortsette eller ikke, sier Svein Hugo Torset Reitan til NRK.