Rekord for Bjørnsonfestivalen

Trass i færre arrangement enn i fjor, sette Bjørnsonfestivalen ny publikumsrekord. Over 13 300 personar besøkte festivalen, viser dagens opptelling. Den viser og at inntektene auka med 15 prosent. – Det gir ein trygg base å bygge vidare på, seier festivalsjef Johild Kosberg Brodin, som alt er i gang med planlegginga av 2020-festivalen.

Opning av Bjørnsonfestivalen
Foto: Roar Strøm / NRK