NRK Meny

Reiten er i tet i KrF

Steinar Reiten har fått flest røyster i den første runden i lokallaga i stortingsnominasjonen i KrF. 1.plassen er ledig etter at Rigmor Andersen Eide har takka nei til attval. Reiten er leiar for fylkestingsgruppa og første vararespresentant til Stortinget. Nominasjonsnemnda kjem med sitt forslag i slutten av oktober og nominasjonsmøtet er 3.desember.

Steinar Reiten
Foto: Trond Vestre / NRK