Hopp til innhold

Skal styrke den maritime næringa

Regjeringen skal årlig bidra med minst 25 millioner kroner til den maritime næringa i tre år. Det kommer i tillegg til ti andre tiltak.

Næringsminister Jan Christian Vestre

SATSING: – Vi skal spre norsk teknologi til hele verden, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi skal vise hele verden hvordan maritim sektor skal lede an i det grønne skiftet, med base i Norge.

Det sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) under pressekonferansen i Ålesund tirsdag kveld.

I tillegg til pengelovnad, la han også frem ti konkrete tiltak regjeringen skal gjennomføre for å styrke eksportsatsingen for den maritime næringen.

Dette er den andre eksportsatsingen i regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer». Regjeringen har et mål om å øke norsk eksport, utenom olje og gass, med 50 prosent innen 2030. Det første de la frem var satsing på havvind.

Næringsminister Jan Christian Vestre
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ti konkrete tiltak

Innen utgangen av 2023 skal regjeringen årlig bidra med 25–50 millioner kroner for at det skal bli både mer og grønnere maritim eksport. Pengene skal komme i et offentlig/privat samarbeid, der regjeringen bidrar med minst 25 millioner.

Næringsministeren vil øke den maritime næringens eksportverdi fra 85 til 128 milliarder innen 2030.

Her er de ti andre tiltakene Vestre la frem som regjeringen skal satse på:

  1. Etablere eksportnettverk og kartlegging av konkrete markedsmuligheter
  2. Opprette program for merkevarebygging, posisjonering og eksporttrening.
  3. Utvikle spisset områdesatsing for Singapore og Sørøst-Asia
  4. Etablere tematisk satsing på fartøy til havvind og offshore i Nord-Europa.
  5. Etablere tematisk satsing på cruiseskipsmarkedet i USA og Europa
  6. Opprette program for grønt maritimt skifte i tilknytning til EU Fit for 55
  7. Styrke «Team Norway» gjennom strategisk internasjonalt myndighetsarbeid.
  8. Bidra med eget tilskudd til leverandørutvikling for innovative maritime løsninger.
  9. Benytte det EØS-rettslige handlingsrommet ved offentlige anskaffelser av fartøy.
  10. Styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging.

Det betyr mange nye arbeidsplasser, mange nye investeringer og økt eksport. Vi skal spre norsk teknologi til hele verden, sier Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Utvikla i Ålesund

Punkt nummer ti, å styrke finansieringsløsninger for norsk skipsbygging, tror Vestre vil hjelpe mye.

– Det kan investeres mer i norske verft sånn at vi kan bygge mer skip, og utvikle teknologi og utstyr i Norge og spre til hele verden. Dette er en strategi som er utviklet her i Ålesund av kunnskapsmiljøene og verftsindustrien her som jeg er stolt over å legge frem.

Næringsministeren sier dette per nå er en av de største eksportsatsingene til regjeringen.

Dette er et offentlig/privat samarbeid. Det betyr at staten stiller opp og næringslivet stiller opp. Hvis bedriftene også er med dette spleiselaget, vil staten gå inn med ytterligere satsing for at vi virkelig skal få opp eksporten fra norsk maritim næring.

Asle Strønen

Asle Strønen er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norske skipsverft.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

Etterlyser politisk dynamikk

Dette er et flott utgangspunkt, sier Asle Strønen, administrerende direktør i Norske skipsverft.

På vegne av organisasjonen sier han at de er spesielt begeistret for punkt ti, altså styrking av skipsfinansieringsordningen.

Men vi har et lite innspill til statsråden, det punkt nummer ti som han har presentert, må han følge opp med politisk dynamikk. Det må skje noe, sier Strønen.