Regiondebatten på veg mot finalespill

Regionreformen som kan bli avgjørende for Møre og Romsdal sin framtid, skal opp til behandling i fylkesutvalget i dag.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal diskuterer regionreformen

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal skal behandle regionformen tirsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fylkespolitikerne skal gi en høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 13. desember skal fylkestinget gjøre det endelige vedtaket.

Fylkesrådmann Ottar Guttelvik innstiller på at Møre og Romsdal bør fortsette som egen region, men gjør det klart at Møre og Romsdal fylkeskommune ikke vil stå i vegen for Rindals søknad om overføring til Trøndelag.

Guttelvik tar også til orde for å redusere de hindringene som næringslivet på Nordmøre mener at fylkesgrensene skaper.

Nei til utflytting

Ottar Brage Guttelvik

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik vil beholde Møre og Romsdal som egen region.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Men vedtaket som seks av kommunene på Nordmøre har gjort om at de ønsker å bli en del av Trøndelag selv om resten av Møre og Romsdal ikke ønsker å bli med, blir avvist i innstillingen fra fylkesrådmannen:

"Med bakgrunn i utspillet fra Trøndelag om at de aktivt vil motarbeide en løsning med hele Møre og Romsdal til Trøndelag, betyr dette en deling av dagens Møre og Romsdal, der de to delene ender som utkanter i hver sin region. Fylkesrådmannen vil advare mot en slik løsning, da det vil få svært negative konsekvenser både på kort og lang sikt for et flertall av kommunene i Møre og Romsdal."

Støtte

Det er ingen grunn til å forvente noen overraskelser når fylkespolitikerne nå skal ta stilling til regionreformen. Et klart flertall kommer til å støtte fylkesrådmannens vurderinger og innstilling om at Møre og Romsdal bør fortsette som egen region når det endelige vedtaket skal gjøres 13. desember.

Fylkestinget har heller ikke noen alternativer å legge på bordet fordi det ikke er forhandlet frem noen avtale verken med Trøndelag, Sogn og Fjordane eller Oppland. Det har vært ett møte med Trøndelag i august og ett møte med Sogn og Fjordane i slutten av juni, men ingen av møtene førte til noe som helst.

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har inngått en intensjonsavtale om å danne en stor vestlandsregion, men det er opptil fylkestinget i de tre fylkene om dette blir noe av.

Utfordringer

Stortinget

Det er Stortinget som skal gjøre det endelige vedtaket om nye regioner.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den store utfordringen nå er de politiske vedtakene som de seks nordmørskommunene har gjort. Det skjer etter en langvarig debatt om regiontilhørighet der engasjementet har vært stort. Skal nordmørskommunene ha noe håp om å bli hørt må de gå samlet til Stortinget. Det krever en kraftig og bred mobilisering. Det er Stortinget som skal tegne det fremtidige fylkeskartet, og Stortinget har neppe veldig lyst til å partere Møre og Romsdal.

Men skulle de seks nordmørskommunene bli avvist av Stortinget blir ikke utfordringen noe mindre for Møre og Romsdal. Det vil kunne bety at deler av Nordmøre blir lenket til Møre og Romsdal mot sin vilje.