Redusert straff for tre moldensere

Frostating lagmannsrett har redusert straffa for to menn og en kvinne fra Romsdal etter grov utroskap hos selskapa Omsorgsbygg og Bygg Consult. Alle ble dømte i tingretten til fengsel for å ha lurt til seg penger eller tjenester de ikke skulle hatt. Kvinna er nå frifunnet, og de to mennene har fått omlag et års straffereduksjon hver. Mannen som er regna for å være hovedaktøren er dømt til fengsel i 1 år og 8 månader for å ha lurt unna 1,5 millionar.

Rettssal Molde tingrett
Foto: Ivar Lid Riise / NRK