Redusert plass på Seivika-Tømmervåg

Ferjeruta Seivika-Tømmervåg vil ha redusert kapasitet på 16.30-avgangen grunna farleg last, melder Fjord1.