Redusert kapasitet måndag

På ferjesambandet mellom Seivika – Tømmervåg vil avgangen frå Seivika klokka 09.00 måndag morgon gå med redusert kapasitet på grunn av transport av farleg gods. Det same gjeld på ferjesambandet mellom Edøy og Sandvika, med avgang klokka 09.40 frå Sandvika. Det opplyser Norled.