Redusert kapasitet

Det er redusert kapasitet på rute 14 mellom Stranda og Liabygda klokka 12.00, på grunn av transport av farleg last.