Redusert kapasitet

På ferjesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes er det redusert kapasitet, på grunn av at B-ferja er innstilt inntil videre.