Redusert kapasitet

Det blir redusert kapasitet på ferjesambandet mellom Brattvåg - Dryna - Fjørtofta – Harøya på avgangen klokka 12.20 frå Brattvåg til Fjørtoft. Dette på grunn av transport av farleg last.