Redusert kapasitet

På ferjesambandet mellom Stranda og Liabygda blir det redusert kapasitet på avgangen frå Liabygda klokka 06.15 i dag. Dette skuldast transport av farleg last, og det vil maks vere plass til 12 passasjerar. Det melder Fjord1.