Redusert kapasitet

Det blir redusert kapasitet på ferjestrekninga Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya i kveld. Avgangen frå Skjeltene klokka 22.20 tek maksimalt 12 personar. Grunnen er transport av farleg last.