Redusert kapasitet

Det blir redusert kapasitet på ferjesambandet mellom Edøy og Sandvika klokka 06.45. Dette gjeld avgangen frå Edøy og skuldast transport av farleg last. Det opplyser Fjord1.