Redusert kapasitet

I fergesambandet Seivika-Tømmervåg blir det redusert kapasitet på avgangen fra Seivika kl 09:00 tirsdag på grunn av transport av farlig gods. Av samme grunn blir det også redusert avgang fra Sandvika kl.0940 i fergesambandet Edøya-Sandvik.