Redningsskøyte bistår brannvesenet

Ålesund brannvesen får hjelp til å samle opp diesel etter utsleppet ved Bunker Oil på Hessa i Ålesund seint måndag kveld.

Laster Twitter-innhold