Rederne vil resirkulere

Det skal bli slutt på at garn og nøter blir kastet og destruerte når de er ødelagte.

Fiskegarn
Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Den maritime næringen med Fiskebåtredernes Forbund i spissen har nå tatt initiativ til et prosjekt, Kystretur, som skal finne en effektiv og gratis returordning for gammelt fiskeutstyr.

Dyrt å kaste

I dag finnes det få steder hvor det er mulig å få levert inn plastavfall til resirkulering. I stedet er det vanlig at de gamle fiskeredskapene sendes til deponering hvor de blir gravd ned i bakken eller destruert.

Dette koster mye penger. Reder i Volstad Shipping AS, Eivind Volstad kan fortelle at de i løpet av mindre enn to år har brukt mer enn 82 000 kroner på 32 tonn avfall, som består av plast fra egne båter og garn som andre båter har mistet og som kommer opp sammen med fisken.

- Siden det å kvitte seg med gammelt bruk utgjør en stor kostnad er det nok ikke utenkelig at noen velger å kaste det på havet, tror Volstad

Han tror også at en gratis eller rimeligere ordning ville ha ført til at vesentlig mer avfall ville ha blitt brakt i land.

Pilotprosjekt i august

Prosjektet skal forsøke å få i en inmeldingsordning på internett slik at større mengder avfall kan samles opp og kjøres til resirkulering.

- Det er først med større kvantum at resirkulering kan bli interessant, forteller avdelingsleder i Fiskebåtredernes Forbund, Webjørn Barstad.

Forbundet tar sikte på å komme i gang med et prøveprosjekt i august. Han tror en varig løsning kan være på plass allerede i slutten av neste år.