Rederiet Havila sikret til 2020

Forsyningsskipsrederiet Havila i Herøy er sikret drift i fire år fremover. Grunnen er at selskapet får restrukturert milliardgjelda det har.

Njål Sævik

Njål Sævik kan smile etter å ha fått på plass en ny avtale med bankene og kreditorene

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

Havila Shipping sendte onsdag morgen ut melding om at det har fått på plass en ny avtale med bankene. Rederiet skal «skrumpes» for å overleve.

Handlingsrom til november 2020

Restruktureringsplanen vil gjøre Havila Shipping i stand til å stå imot den tøffe nedgangen i markedet og fortsette drift av flåten til fordel for alle, skriver selskapet.

Havila skulle betalt 3,2 milliarder kroner i avdrag i 2017-2019, men dette er nå endret til minimum 67 millioner kroner i faste avdrag .Den rentebærende gjelda blir også redusert med 1,6 milliarder ved at det blir satt inn ny egenkapital og skip skal selges.

Neste er obligasjonseierne

Havila Subsea 7 ved kai

Havila Subsea er et at de nyeste skipene i Havila-flåten

Foto: Frode Berg / NRK

Planen skal presenteres for obligaslånseierne i dag. De kalles inn til møte 23.november og da blir det klart om de også går med på planen. Havila har så langt ikke fått noen forhåndsgodkjennelse, men skriver i børsmeldingen at den planen som nå er lagt, er det eneste realistiske alternativet for å få til en løsning som også bankene går med på.

Må skrive ned aksjeverdiene kraftig

Hvis obligasjonslånseierne går med på planen, blir det kalt inn til ekstraorinær generalforsamling der det må tas en kraftig reduksjon i pålydene på aksjene og der gjeld blir gjort om til egenkapital. I tilegg må Havila Holding som eies av Sævik familien inn med mere penger og det blir utstedt nye aksjer.

Hovedpunktene:

Sola skinner på Havila

Det blir fortsatt rederidrift fra Havila sitt kontor i Diamanten på Mjølstadneset i Herøy

Foto: Arne Flatin / NRK
  • NOK 118,2 millioner i ny egenkapital og NOK 46,2 millioner i konvertibelt lån skal tegnes av nåværende hovedaksjonær Havila Holding. Anslått tegningskurs for den nye egenkapitalen tilsvarer NOK 0,125 per aksje.
  • Sikrede kreditorer skal konvertere rundt NOK 135 millioner som skriver seg fra opptjente renter i perioden fra og med 16. februar 2016 til og med 30. september 2016 til nye aksjer med konverteringskurs NOK 0,24 per aksje.
  • Nåværende aksjeeiere vil etter gjennomføring sitte igjen med 2,5 % av aksjene i Selskapet. En reparasjonsemisjon på NOK 30 millioner vil bli rettet mot eksisterende aksjeeiere (med unntak av Havila Holding) med tegningskurs NOK 0,125 per aksje.
  • All usikret gjeld (totalt NOK 950 millioner) vil bli tilbudt (a) 15 % av utestående hovedstol og (b) 500 millioner tegningsretter som kan utøves i bytte mot aksjer i en periode på 5 år med tegningskurs NOK 0,156 per aksje og oppgjør i kontanter (25 % premie på tegningskurs for ny egenkapital).
  • Salg av skip : Skip deles inn i to kategorier benevnt "core vessels" og "non-core vessels", hvor sistnevnte kategori deles inn i tre undergrupper (gruppe I, II og III). Alle "non-core vessels" skal markedsføres for salg i tiden fremover. Sikrede kreditorer for gjeld knyttet til "non-core vessels", gruppe I skal motta NOK 44 millioner av allerede pantsatte kontanter.
  • Alle faste avdrag under den sikrede gjelden skal kanselleres, foruten visse avdrag knyttet til finansieringen av enkelte skip. Såkalt "cash sweep" på 50 % av kontantstrømmen knyttet til "core vessels" fratrukket bl.a. kostnader og faste avdrag.All sikret gjeld skal forfalle per 7. november 2020.