Hopp til innhold

Redd barn skal drukne

Skoleelever som bor her har ikke fått svømmeundervisning på snart to år.

Lars Lødøen sitt hus

Lars Lødøen sitt hus, der dattera som går i førsteklasse bor.

Foto: privat

Lars Lødøen

Lars Lødøen.

Foto: privat

Alle elevene som går på de ulike skolene i Sande kommune har ikke fått svømmeundervisning siden våren 2007. Både foreldre og lærere er oppgitt over den manglende svømmeopplæringen.

Les også:

Redningsselskapet er bekymra

Også andre steder enn i Sande er opplæringa mangelfull

Kan ikke svømme

FAU-representant ved Gursken oppvekstsenter, Lars Lødøen synes det er svært uheldig. Dattera hans går i førsteklasse, men hun har ikke fått plasket i vannet i skoletida.

- Vi har en nærhet til fjord og sjø som gjør at ungene våre rett og slett må lære seg å svømme og oppholde seg i det våte element, sier Lødøen.

Foreldrerepresentanten sier det er mange av barna på Gursken oppvekstsenter som ikke kan å svømme på grunn av manglende opplæring.

- De tre første trinnene er det ekstremt mange. Jeg har ikke noe eksakt tall, men det er en alt for stor andel.

Livsviktig

Han er redd det kan skje drukningsulykker som følge av manglende svømmeopplæring.

- Dersom de bare hadde hatt noen få timer undervisning kunne de lært seg og oppholde seg i vannet. Jeg er ikke den eneste forelderen som har tenkt tanken på at ulykker kan skje, sier Lødøen.

Nå vil foreldrene ha hyppigere møter for å finne ut hva de kan gjøre med saka.

Rektor ved Kvamsøy oppvekstsenter Magne Støylen synes heller ikke noe den manglende svømmeopplæringa, og sier det er et viktig del av hva elevene skal lære.

- Det kan være livsviktig for elevene våre å lære seg å svømme. Svømming er ikke noe mindre viktig enn de andre fagene vi har, sier Støylen.

Økonomi, økonomi, økonomi

Dag Vaagen

Ordfører Dag Vaagen synes det er dumt at barna ikke får svømmeopplæring.

Foto: Sande kommune

Ordfører i Sande, Dag Vaagen sier de er kommet i en vanskelig situasjon, men at det ikke er kommunen sin feil at de ikke har vann i bassenget.

- Vi har blitt satt i en ganske håpløs økonomisk situasjon ved at staten har strammet inn våre frie inntekter.

Han sier innstrammingen er på 10 millioner i perioden 2007/2008.

- Men det er jo i din kommune dere må prioritere enten svømming eller andre ting?

- Vi må tilpasse oss så godt vi kan til rammene. Poenget er at det er ingen kommune som greier å ta ei slik uvarsla og kraftig innstramming på kort sikt, uten at det får uheldige følger.

Men FAU-representant Lødøen godtar ikke forklaringa.

- Det er vanskelig at de tilsynelatende slår seg til ro med de løsningene de kommer frem til. De fordeler pengene i pengesekken, og sier seg så fornøyd med det.