Reagerer på planane for mottaket

Både politikarar og innbyggarar i Sunndal reagerer sterkt på planane som ein privat aktør har for det nedlagde mottaket for asylsøkarar i kommunen. Selskapet Driva Drifta ønsker å ta imot opptil 28 flyktningar som er vurdert til å vere ein trussel for omgivnadene. Det var avisa Driva som først omtalte saka (abonnement).