Rauma helsehus
Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Rauma helsehus

 • – Hevdar kommunar kan for lite

  Bygginga av det nye helsehuset i Rauma kan ende med at kommunen må betale over 25 millionar kroner i erstatning. Veidekke Entreprenør AS, som ikkje nådde opp i anbodskonkurransen, meiner regelverket om offentlege innkjøp tilseier at kommunen burde avvist tilbodet frå konkurrenten. – Mange kommunar har for dårleg kunnskap om regelverket, seier ekspert på offentlege innkjøp, Marianne Dragsten.

  Ordførar i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, avviser at mangel på kunnskap er årsaka til at Rauma ikkje valde Veidekke Entreprenør AS til å bygge det nye helsehuset. Ankesaka går i Frostating lagmannsrett denne veka.

  Rauma helsehus
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto
 • Ankesak Rauma helsehus

  Frostating lagmannsrett behandlar denne veka striden om bygginga av det nye helsehuset i Rauma. Rauma kommune blei i fjor vår dømd til å betale over 25 millionar kroner i erstatning til Veidekke Entreprenør AS, som ikkje nådde opp i anbodskonkurransen. Retten meinte tilbodet til HENT, som har bygd helsehuset, hadde eit avvik frå konkurransegrunnlaget og skulle vore avvist av kommunen. Rauma kommune anka dommen frå tingretten. Det er sett av fire dagar i lagmannsretten til behandlinga av saka.

  Rauma helsehus
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto
 • Helsehus til 436 millioner

  På torsdag skal Vestnes kommunestyre godkjenne finansiering av et nytt helse- og velferdssenter til 436 millioner kroner, skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging). Det nye helsesenteret skal inneholde bibliotek og en rekke andre funksjoner. Bygget skal stå ferdig i 2021 og skal inneholde 64 plasser. Tresfjord trygdeheim og Vestnes sjukeheim blir begge nedlagt når det nye helsehuset står ferdig om tre år.

 • Rauma må betale millionerstatning

  Rauma kommune er dømd til å betale i overkant av 25 millionar i erstatning til Veidekke Entreprenør AS. Det skriv Åndalsnes avis. Rauma kommune vedtok i fjor å gi kontrakten på bygging av det nye helsehuset på Åndalsnes til firmaet Hent AS. Den lokale entreprenøren M. Kristiseter AS, som er eigd av Veidekke, klaga på vedtaket og gjekk til sak mot kommunen. No har dei fått medhald i retten. I dommen står det at HENT sitt tilbod hadde eit avvik frå konkurransegrunnlaget og skulle vore avvist av kommunen i anbodskonkurransen. Rauma kommune vil i morgon ta stilling til om dei anker saka.

  Rauma helsehus animasjon
  Foto: Skjermdump
 • Rettssak om Rauma helsehus

  I dag starta rettssaka mellom Veidekke og Rauma kommune. Veidekke meiner at kommunen gjorde ein feil då dei kåra entreprenøren Hent AS som vinnaren av anbodskonkurransen for å bygge det nye Helsehuset i Rauma. Dei saksøker difor kommunen for inntil 25,7 millionar kroner. Det er sett av fire dagar til saka i Romsdal tingrett.