Raser mot uanmeldte kontroller

Fiskemottak i Norge må betale en ny årsavgift for hyppigere og uanmeldte kontroller av Justervesenet. Mottakene mener at de uten grunn blir sett på som kriminelle.

Fiskemottak Ellingsøya

MOTTAK: På fiskemottaket på Ellingsøya utenfor Ålesund tar de imot store mengder fisk.

Foto: Remi Sagen/NRK

Justervesenet, som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, vil kontrollere fiskemottakene sine vekter hyppigere og gjennom uanmeldte besøk, og innførte fra nyttår en årsavgift etter omsetning på fiskemottakene.

Departementet mener at en årsavgift vil gi Justervesenet og bransjen større forutsigbarhet, og mener at den nye kontrollformen er bedre enn periodevise kontroller som de har utført tidligere.

Justervesenet mener også at en årsavgift vil gjøre det enklere å utføre tilsyn der det trengs mest, og har innført tre ulike satser basert på omsetningen til fiskemottakene.

Næringen er kritisk

Den nye årsavgiften gjør inspeksjonene dyrere for fiskemottakene, og flere steder langs kysten er man lite fornøyd med de nye reglene.

– I stedet for å ha kontrollpunkt når vi ber de om å sjekke vektene våre, så vil de komme på uanmeldte tilsyn. Vi mener at det er en dårligere samarbeidsform enn den vi har hatt til nå, sier styreleder i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre.

Hun og flere andre i næringen reagerer på det som kalles risikobaserte tilsyn og mener de blir sett på som kriminelle.

– At man setter inn økt tilsyn der man har mistanke om at noe galt, er vi i utgangspunktet ikke uenig i. Men at man legger til grunn en forutsetning om at det er behov for økt kontroll, uten at man på noen måte har dokumentert det, er vi mer kritisk til, forteller Sperre.

Raser mot departementet

Også Norske Sjømatbedrifters Landsforening er høyst kritisk til Justervesenets nye regler, og beskriver den nye årsavgiften som «en statlig plyndring av lokale bedrifter langs kysten».

I en pressemelding går de hardt til verks:

«Er kjøperne av fisk i dette landet notoriske kriminelle som stjeler fisk, manipulerer vekter og driver med underslag?», spør de og fortsetter:

«Nå skriver Justervesenet at de også vil være med og eliminere risiko. Men hva slags risiko er det snakk om? At noen vekter viser noen gram feil i den ene eller andre retningen? At et display er vanskelig å se i mørket? At noen har lagt en hestesko på vektskåla? Hva mener Justervesenet er så samfunnsnyttig og verdifullt at det er verdt å betale en årsavgift på opp til 80.000 kroner pr. bedrift pr. år? Eventuelle avdekkende avvik vil koste ekstra, selvsagt!»